Vergoedingen

Basisverzekering

Veel zorg die een ZBC of ziekenhuis verleent valt onder de basisverzekering. Wat er precies vanuit de basisverzekering wordt vergoed wordt door de overheid bepaald en is bij elke zorgverzekeraar hetzelfde. Omdat ODH met alle verzekeraars een contract heeft kunt u voor zorg vanuit de basisverzekering met elke zorgverzekeraar bij ons terecht. Wij dienen uw factuur rechtstreeks in bij de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van uw behandeling verzekerd was, houd hier rekening mee. Een aantal zorgverzekeraars biedt budgetpolissen of selectieve polissen aan. In het geval van zo’n polis heeft uw zorgverzekeraar bij een beperkt aantal ZBC’s en ziekenhuizen zorg ingekocht en kunt u dus niet in elk ZBC en ziekenhuis terecht. Wanneer u naar een ZBC of ziekenhuis gaat waar de zorgverzekeraar geen zorg heeft ingekocht, dan moet u tenminste 20% van de rekening zelf betalen. Heeft u een budgetpolis en wilt u voor uw behandeling naar ODH komen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie hierover.

Aanvullende verzekering

Het is mogelijk dat bepaalde medische behandeling, zoals bijvoorbeeld een ooglidcorrectie, door uw zorgverzekeraar (deels) worden vergoed als u aanvullend verzekerd bent. Om meer te weten te komen over welke behandelingen hieronder vallen kunt u uw polisvoorwaarden controleren of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Buitenlands of niet-verzekerd

Wanneer u niet in Nederland verzekerd bent en bijvoorbeeld een buitenlandse verzekering heeft, dan kan ODH uw factuur niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar indienen. U kunt wel gewoon bij ons in behandeling komen, maar u ontvangt dan van ons zelf de factuur voor deze behandeling. Deze dient u dan zelf te betalen en in te dienen bij uw zorgverzekeraar, om de passende vergoeding alsnog te verkrijgen. De exacte kosten van de behandeling zijn vooraf niet te geven maar een indicatie is wel mogelijk, hiervoor verwijzen wij u naar onze lijst met passantentarieven. Klik hier voor de lijst met de zogenoemde passantentarieven 2021.