IPTIQ/ Caresq

Labels:

Besured, National Academic, Promovendum

Vergoeding

De behandelingen bij Oogkliniek De Horsten worden volgens de Zorgverzekeringswet vergoed. U hebt wel een eigen risico bij uw verzekering (€ 385 voor 2021). Voor 2021 is er een contract aanwezig met IPTIQ/Caresq waardoor wij uw factuur rechtstreeks naar IPTIQ/Caresq kunnen sturen.

Elders op onze website vindt u een overzicht van de actuele wachttijden.

IPTIQ/Caresq kan vragen naar de gegevens van onze kliniek. Wij zijn bij de zorgverzekeraar bekend onder de naam: Stichting Oogkliniek De Horsten te Wassenaar, AGB-code: 22220239