Opbouw factuur

Oogkliniek De Horsten zal na uw behandeling, of wanneer uw behandeling langer dan een jaar duurt tijdens uw behandeling, een factuur versturen naar uw zorgverzekeraar. Wanneer u buitenlands verzekerd bent versturen wij de factuur naar uzelf.

Op de factuur komt u een aantal termen tegen, zie hier welke.

Afsluitreden:  De afsluitreden bevat een code voor alle mogelijke redenen voor het beëindigen van uw behandeling. Wanneer u nog in behandeling bent gaat het om een factuur voor een deel van uw behandeling.

Behandelaar:  Het behandelende specialisme. Bij Oogkliniek De Horsten is dit Oogheelkunde.

Declaratiecode:  Elke DBC heeft een declaratiecode. Deze code begint met 15 of 17 en bestaat uit zes cijfers met een verkorte omschrijving van de behandeling die u hebt ondergaan. De declaratiecode is een landelijke code en bepaalt de prijs van uw behandeling.

DBC-kosten:  Dit zijn alle kosten gemaakt door het ZBC of ziekenhuis voor de DBC.

DBC-honoraria:  Dit betreft de honoraria van de medisch specialisten betrokken bij uw behandeling. Hun tarieven zijn landelijk vastgesteld.

Hash-code:  Oogkliniek De Horsten declareert uw behandeling bij uw zorgverzekeraar. Dit wordt gedaan om de totale DBC te verzegelen en te beveiligen. Het declareren leidt tot een hash-code.

Indicatie machtiging:  N: er is geen machtiging aangevraagd voor uw behandeling. J: er is wel een machtiging aangevraagd voor uw behandeling. In dit geval heeft uw behandelend specialist een machtiging aangevraagd bij uw zorgverzekeraar om te beoordelen of uw behandeling wel of juist niet vergoed wordt vanuit uw polis.

Periode (start- en einddatum):  Elke DBC heeft een start- en een einddatum. Wanneer de diagnostiek, behandeling en eindcontrole zijn afgerond wordt de DBC gesloten en gedeclareerd. Waar nodig kan een vervolgtraject worden geopend, dat maximaal een jaar loopt.

Subtrajectnummer:  Wanneer een patiënt met een zorgvraag bij de medisch specialist komt, wordt in de DBC-registratie een zorgtraject geopend. In het zorgtraject worden alle uitgevoerde zorgactiviteiten of verrichtingen vastgelegd. Gedurende het behandeltraject kan tussendoor de geleverde zorg worden gedeclareerd. De periode van een zorgtraject waarover de geleverde zorg is gedeclareerd, heet een subtraject. Een zorgtraject kan dus bestaan uit één of meerdere subtrajecten.

Totaalbedrag:  Het totaalbedrag bestaat uit de optelsom van de DBC-kosten en DBC-honoraria.

Type diagnose:  Deze code geeft de diagnose weer waarvoor u behandeld bent.

Type verwijzer:  Deze code geeft aan door wie u bent verwezen naar Oogkliniek De Horsten. Let op: u kunt ook door een oogarts van ODH doorverwezen worden naar een collega-oogarts binnen ODH. Dit wordt ook wel een interne verwijzer genoemd.

Zorgtype:  Deze code geeft het type zorg weer dat u ontvangen heeft.