Zorgverzekering

Telefonische consulten en declaratie (Dot/DBC):

Wij proberen een deel van de face-to-face consulten om te zetten in digitale (beeld)bel afspraken. Dit is in lijn met de adviezen van de overheid en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het uitganspunt is de kans op COVID-19 besmetting te verkleinen. De NZa heeft daarom in maart besloten de regelgeving te versoepelen. Hierbij krijgen artsen deze digitale consulten vergoed.

De eerdere regelgeving was dat er, voor het openen van een behandeltraject (zogenoemde dbc), aan het begin van een ziekenhuistraject, face-to-face contact moet zijn tussen een patiënt en een zorgverlener die een dbc mag openen. De NZa heeft laten weten die regelgeving voorlopig te verruimen, zodat alle eerste consulten digitaal mogen plaatsvinden en gedeclareerd kunnen worden. Het komt dus voor dat u een factuur ontvangt terwijl u nog niet in de kliniek geweest bent. Heeft u hier vragen over, wilt u dan een mail sturen naar info@oogkliniekdehorsten.nl. Dan kunnen wij uw vragen beantwoorden.

Oogkliniek De Horsten is een Zorginstelling. De behandelingen bij Oogkliniek De Horsten worden dus geheel volgens de Zorgverzekeringswet vergoed. U hebt wel een eigen risico bij uw verzekering. Doorgaans wordt de nota door ons direct aan uw zorgverzekeraar gestuurd. Bij enkele verzekeringen gaat de betaling niet automatisch en dient u zelf de nota naar uw verzekering te sturen. Uw zorgverzekeraar zal vervolgens overgaan tot vergoeding volgens de Zorgverzekeringswet. Jaarlijks worden er door de zorginstellingen nieuwe overeenkomsten met de zorgverzekeraars afgesloten. Omdat het ingewikkeld is, leggen we hieronder uitgebreid uit hoe het systeem in elkaar zit en hoe een rekening is opgebouwd.

Wat is een DBC of een DOT?

DBC

Sinds 2005 is het Diagnose Behandel Combinatie (DBC) systeem van kracht. Via dit systeem worden in Zelfstandige Behandel Centra (ZBC’s) en ziekenhuizen de diagnose, de behandeling en de kosten vastgelegd. Binnen dit systeem wordt gewerkt met zorgproducten: alle activiteiten en verrichtingen die uitgevoerd worden om de diagnose te stellen en de behandeling uit te voeren, van de intake tot en met de laatste controle.

Er zit een minimale periode vast aan het ‘openen’ van een zorgproduct, minimaal 42 dagen en maximaal 1 jaar. Wanneer de gehele behandeling langer dan een jaar duurt, moet dit traject opgedeeld worden in meerdere facturen voor uw zorgverzekeraar. Wanneer de behandeling bv. maar uit 1 activiteit bestaat, dan krijgt uw zorgverzekeraar alsnog pas na 90 dagen een factuur en niet meteen. Welke zorgproducten door ZBC’s en ziekenhuizen in rekening kunnen worden gebracht wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaald.

DOT

DOT staat voor “DBC Op weg naar Transparantie” en is een landelijk financieringssysteem wat in 2012 is gestart, met als doel het vereenvoudigen van het bovengenoemde DBC systeem en zo het declaratiesysteem van ZBC’s en ziekenhuizen te verbeteren.

Vergoeding

Zorgverzekeraars onderhandelen met ZBC’s en ziekenhuizen over de prijs, het volume en de kwaliteit van zorgproducten en daarmee bepalen de zorgverzekeraars of en waar uw behandeling wordt vergoed. Een zorgverzekeraar hoeft namelijk niet verplicht een contract te sluiten met alle ZBC’s en ziekenhuizen, waardoor het zo kan zijn dat in het ZBC van uw keuze uw behandeling niet vergoed wordt omdat er geen contract met uw zorgverzekeraar is. Oogkliniek De Horsten (ODH) heeft ook voor 2021 met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Lees meer informatie over vergoedingen waaronder over de basisverzekering, aanvullende verzekering en buitenlands of niet-verzekerd door hier te klikken.

Verwijzing

Sinds enige jaren geldt dat de zorgverzekeraars voor vergoeding van uw behandeling een verplichte verwijsbrief van uw huisarts of een medisch specialist eisen. Deze verwijsbrief geldt voor één klacht. Wanneer u terugkomt met een nieuwe klacht dan heeft u een nieuwe verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig.

Uitzonderingen zijn een oogheelkundige rijbewijskeuring en acute oogheelkundige zorg, hiervoor hoeft u geen verwijsbrief te regelen.

Eigen risico

Als u naar ODH komt voor een afspraak, betaalt u altijd zelf uw eigen risico. Dit eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder, ongeacht of uw zorgverzekeraar de behandeling vergoedt. In 2021 geldt een verplicht eigen risico van € 385 (met de mogelijkheid het risico vrijwillig te verhogen tot maximaal € 875).

Second opinion

U kunt bij ODH ook terecht voor een second opinion vanuit uw basisverzekering (als het om zorg gaat die vanuit de basisverzekering vergoed wordt). U heeft hiervoor een verwijsbrief nodig van uw behandeld arts of van uw huisarts.

Opbouw factuur

Oogkliniek De Horsten zal na uw behandeling, of wanneer uw behandeling langer dan een jaar duurt tijdens uw behandeling, een factuur versturen naar uw zorgverzekeraar. Wanneer u buitenlands verzekerd bent versturen wij de factuur naar uzelf.

Op de factuur komt u een aantal termen tegen, lees hier welke.

Aanvullende informatie

Bij vragen kunt u contact opnemen met Oogkliniek De Horsten. Bij voorkeur vragen wij u uw vraag per email te sturen naar info@oogkliniekdehorsten.nl.

Voor meer informatie kunt u de volgende websites bezoeken:

Uw zorgverzekeraar kan vragen naar de gegevens van onze kliniek. Wij zijn bij de zorgverzekeraar bekend onder de naam: Stichting Oogkliniek De Horsten te Wassenaar, AGB-code: 22220239