30 oktober 2020

Samen de COVID herfst door

Herfst… van de vier seizoenen heeft dit seizoen misschien wel de meeste invloed op onze stemming. Dit jaar versterkt corona de herfstmelancholie. Overal waar we komen worden we geconfronteerd met het virus.
Ons team streeft ernaar om in het laatste kwartaal van dit bijzondere jaar zoveel mogelijk patiënten met oogklachten te kunnen helpen. Dit alles op een verantwoorde manier waarbij de veiligheid voor u als patiënt en onze medewerkers voor ons de eerste prioriteit heeft. De algehele situatie maakt dat het misschien anders verloopt dan u van ons gewend bent. Wij zijn ons er bewust van dat het geen ideale omstandigheden zijn en wij een beroep doen op uw flexibiliteit en die van uw begeleiding.

Helaas merken wij dat de richtlijnen en werkwijze waar wij op dit moment aan moeten voldoen onrust en ergernis veroorzaken bij sommige patiënten. Zowel aan de telefoon, als aan de balie en in de spreekkamers. Wij doen ons uiterste best om voor een zo groot mogelijke groep de zorg zo soepel en prettig mogelijk door te laten gaan, maar kunnen dit niet alleen. Met uw hulp en begrip komen we samen door deze lastige tijd. Laten we respectvol met elkaar omgaan.

Wij begrijpen dat u veel vragen heeft en ook voor ideeën of een kritische noot staan wij open. Het is fijn als dit op een opbouwende manier gebracht wordt. Dus heeft u ideeën om ons serviceniveau binnen de Coronamogelijkheden te verhogen, geef ze aan ons door, zodat we MET elkaar dit VOOR elkaar krijgen. En, zoals velen van u al doen, zo nu en dan een hart onder de riem aan onze medewerkers doet ze goed.

Het is ons bekend dat de druk voor de oogheelkunde regionaal hoog is. De wachttijden zijn (extreem) lang. Wij zijn daarover in gesprek met de zorgverzekeraars. Op dit moment hebben wij voor sommige zorgverzekeringen het jaarbudget bereikt wat restricties met zich meebrengt in de afspraken die wij voor u kunnen maken. Ook hiervoor vragen wij uw begrip.

Al met al realiseren ook wij ons dat het einde van de Coronacrisis voorlopig nog niet in zicht is. Wij zullen er alles aan doen om voor u klaar te blijven staan in deze zorgelijke en onzekere tijd.

Bedankt namens het gehele team voor uw medewerking en bovenal; blijf gezond!

FAQ

Waarom zijn er beneden in de wachtruimte niet meer stoelen beschikbaar?
De centrale hal is een gemeenschappelijke ruimte en daarmee eigendom van de verhuurder. Om ook hier spreiding te waarborgen en de loop vrij te houden, ook voor bezoekers anders dan voor de oogkliniek, is het neerzetten van meer zitplekken niet mogelijk en toegestaan. Wij proberen de contacten kort en bondig te houden waardoor wij lang wachten proberen te voorkomen. Waar mogelijk verzoeken wij begeleiders in de auto te wachten of in de nabije omgeving een wandeling te maken. Bij beide balies zijn “buzzers” beschikbaar waarmee begeleiders kunnen worden opgeroepen wanneer iemand weer klaar is voor vertrek.

Waarom moeten patiënten soms iets langer wachten?
Sommige patiënten komen alleen voor een korte controle of oogdrukmeting en anderen voor een controle waarbij de ogen gedruppeld moeten worden en een inwerktijd nodig is. Ook moeten sommige patiënten eerst gezien worden door een optometrist bijvoorbeeld voor een refractiemeting. Dit kan maken dat het lijkt of er mensen die later binnenkwamen eerder geholpen worden. Als er twijfel bestaat over uw aanmelding of wachttijd kunt u tussentijds even langs de balie lopen om navraag te doen.

Gemengd belang one-stop-shop
Het is fijn wanneer we meerdere onderzoeken op één dag kunnen aanbieden. Dit mag alleen niet ten koste van de veiligheid gaan. Door de Corona richtlijnen is het voor ons niet mogelijk om patiënten een langere tijd in onze kliniek aanwezig te laten zijn. Daarom is er een aangepast beleid op de mogelijkheden voor een one-stop-shop afspraak. Wanneer er een onderzoek én een afspraak nodig is bij de oogarts worden hiervoor twee aparte afspraken gemaakt.

Mag mijn partner/begeleider mee naar binnen?
Nee, helaas kunnen wij dit binnen de huidige Corona richtlijnen niet toelaten. Een uitzondering maken wij vanzelfsprekend voor kinderen en patiënten die noodzakelijk hulp behoeven.

Moet ik een mondkapje op?
Ja, dit is een dringend advies. In verband met de korte afstand tot de behandelaar willen we voor beide partijen zo veilig mogelijk werken. Wij verzoeken u tevens in de spreekkamer zo min mogelijk te spreken i.v.m. verspreiding van aerosolen. We kunnen altijd een aanvullende belafspraak maken als er openstaande vragen zijn.

Hoe laat word ik verwacht?
Om spreiding in de wachtkamers te kunnen waarborgen vragen wij u de kliniek niet eerder binnen te komen dan op het tijdstip waarop u een afspraak heeft.

Wanneer mag ik niet komen?
Als u last hebt van een ontsteking met rode ogen. Dit kan door een COVID-infectie komen. Als u COVID-gerelateerde klachten hebt, zie hiervoor onze COVID-regels.
We plannen op dit moment geen langer durende ooglidoperaties meer in. Ooglidoperaties waarbij het oog schade op kan lopen zoals bij een entropion, of het verwijderen van een ooglid tumor worden wel ingepland.