Samen Beslissen

Oogkliniek De Horsten stimuleert ‘Samen Beslissen’. Samen Beslissen is het uitgangspunt bij de benadering van elke patiënt. Samen beslissen gaat uit van het principe dat als de patiënt goed geïnformeerd wordt door de arts en zelf actief betrokken wordt bij de besluitvorming rond de behandeling zij samen de best passende behandeloptie kiezen.

 

 

 

 

 

 

Thuisarts.nl

Op www.thuisarts.nl kunt u informatie zoeken over gezondheid en ziekten. Artsen gebruiken de website als ondersteuning van hun voorlichting voor, tijdens en na het consult.