Wachttijden


De wachttijden voor Oogkliniek De Horsten zijn op 17 januari 2019:

Verzekeraar Poliklinische afspraak (staar)operatie *
Achmea 6 weken 9 weken
Coöperatie VGZ 6 weken 9 weken
CZ, OHRA, Delta Lloyd 6 weken 4 maanden
DSW max. 4 weken 4 weken
IPTIQ/Caresq 6 weken 9 weken
Menzis 6 weken 3 maanden+
Multizorg VRG max. 4 weken 4 weken

Ook buitenlands verzekerden zijn welkom voor consultatie en behandeling, de wachttijd voor deze patiënten is max. 2 weken voor poliklinische afspraak en 4 weken voor een (staar)operatie.

* volgens de NZA wachttijdberekening is de wachttijd voor een staaroperatie 50 dagen.

De wachttijd voor een poliklinische afspraak is een indicatie van de tijd tussen het moment van de verwijzing en het moment waarop u terecht kunt in de polikliniek, op de eerst willekeurig beschikbare plaats.  De wachttijd kan per specialist verschillen*. Ook kunnen de wachttijden afwijken van bovenstaande tabel als u voor een tweede mening (second opinion) of controle afspraak komt of een complicatie/ bijzondere situatie heeft.

Wachttijden kunnen per zorgverzekeraar verschillen, dit komt doordat de zorgverzekeraar en de kliniek samen een (operatie)budget afspreken. Dit betekent dat er een soort limiet zit op het aantal uit te voeren operaties/ behandelingen die passen binnen dat budget en dat we meteen spreiden over het hele jaar. Ook voor een zorgverzekerde met volledige keuzevrijheid kan dit consequenties hebben.

*Bij onverwachte afwezigheid of ziekte van de arts kan het voorkomen dat het spreekuur wordt waargenomen door een van de andere specialisten. Wij vragen hiervoor uw begrip. Onze vier oogartsen beschikken over evenveel deskundigheid en ervaring. U kunt hier meer over onze oogartsen lezen.