Wachttijden

Actuele wachttijden voor Oogkliniek De Horsten per 7-7-2020:

Wachttijden kunnen, vanwege de corona maatregelen, momenteel oplopen en/of afwijken.

 

 

Poliklinische afspraak (Staar)operatie * Diagnostiek
Achmea
35
28
max. 7 dagen (na consultatie)
Coöperatie VGZ
35
28
max. 7 dagen (na consultatie)
CZ, OHRA, Delta Lloyd
35
28
max. 7 dagen ( na consultatie)
DSW
28
20
max. 7 dagen (na consultatie)
IPTIQ/Caresq
28
20
max. 7 dagen (na consultatie)
Menzis
35
28
max. 7 dagen (na consultatie)
Multizorg VRZ
28
20
max. 7 dagen (na consultatie)
ASR
28
20
max. 7 dagen(na consultatie)

Poliklinische afspraak

 • Achmea: 35
 • Coöperatie VGZ: 35
 • CZ, OHRA, Delta Lloyd: 35
 • DSW: 28
 • IPTIQ/Caresq: 28
 • Menzis: 35
 • Multizorg VRZ: 28
 • ASR : 28

(Staar)operatie *

 • Achmea: 28
 • Coöperatie VGZ: 28
 • CZ, OHRA, Delta Lloyd: 28
 • DSW: 20
 • IPTIQ/Caresq: 20
 • Menzis: 28
 • Multizorg VRZ: 20
 • ASR : 20

Diagnostiek

 • Achmea: max. 7 dagen (na consultatie)
 • Coöperatie VGZ: max. 7 dagen (na consultatie)
 • CZ, OHRA, Delta Lloyd: max. 7 dagen ( na consultatie)
 • DSW: max. 7 dagen (na consultatie)
 • IPTIQ/Caresq: max. 7 dagen (na consultatie)
 • Menzis: max. 7 dagen (na consultatie)
 • Multizorg VRZ: max. 7 dagen (na consultatie)
 • ASR : max. 7 dagen(na consultatie)

Ook buitenlands verzekerden zijn welkom voor consultatie en behandeling, de wachttijd voor deze patiënten is 28 kalenderdagen voor poliklinische afspraak en 20 dagen voor een (staar)operatie.

Staat uw verzekering er niet bij? Via onderstaande links kunt u bekijken welke labels onder bovenstaande verzekeringen vallen:
Achmea
Coöperatie VGZ
CZ, OHRA, Delta Lloyd
DSW
IPTIQ/ Caresq
Menzis
Multizorg (VRZ)
ASR

Volgens de NZA wachttijdberekening is de wachttijd voor een staaroperatie 50 dagen.

Wachttijden poliklinische afspraak , (staar)operatie* en diagnostiek
In boventaande tabel kunt u in de eerste kolom onze actuele gemiddelde wachttijd vinden voor de eerste afspraak. De tweede kolom vermeldt de wachttijd voor uw (staar)operatie nadat uw diagnose is gesteld. De derde kolom staat voor diagnostiek: aanvullende (functie)onderzoeken voortvloeiend uit de (eerste) poliklinische afspraak.
*De wachttijden die wij voor de staaroperatie vermelden kan langer zijn dan vermeld omdat die mede afhankelijk is van mogelijk contactlensgebruik, de medische gesteldheid van uw ogen en het type implantlens waarvoor u kiest. Ook voor een ooglidcorrectie of ingreep kunnen de wachttijden afwijken van bovenstaande tabel.

De wachttijd voor een poliklinische afspraak wordt uitgedrukt in kalenderdagen en is een indicatie van de tijd tussen het moment van de verwijzing en het moment waarop u terecht kunt in de polikliniek, op de eerst willekeurig beschikbare plaats.  De wachttijd kan per specialist verschillen**. Ook kunnen de wachttijden afwijken van bovenstaande tabel als u voor een tweede mening (second opinion) of controle afspraak komt of een complicatie/ bijzondere situatie heeft.

Wachttijden kunnen per zorgverzekeraar en per polis verschillen, dit komt doordat de zorgverzekeraar en de kliniek samen een (operatie)budget afspreken. Dit betekent dat er een soort limiet zit op het aantal uit te voeren operaties/ behandelingen die passen binnen dat budget en dat we meteen spreiden over het hele jaar. Ook voor een zorgverzekerde met volledige keuzevrijheid kan dit consequenties hebben.

**Bij onverwachte afwezigheid of ziekte van de arts kan het voorkomen dat het spreekuur wordt waargenomen door een van de andere specialisten. Wij vragen hiervoor uw begrip. Onze vijf oogartsen beschikken over evenveel deskundigheid en ervaring. U kunt hier meer over onze oogartsen lezen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

De NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht zorginstellingen om de actuele wachttijd van de behandeling tussen de eerste en de tiende kalenderdag van de nieuwe maand te communiceren. Bekijk deze hier. 

Neem contact met ons op

reCAPTCHA is required.