Kwaliteit

Oogkliniek De Horsten vindt het belangrijk om de diagnostiek en de behandelingen op een eigen locatie aan te bieden, omdat er op deze manier meer eigen verantwoordelijkheid is voor het beleid en kwaliteit. In de eigen locatie kan er beter toezicht gehouden worden op de kwaliteit en het beleid. Het kwaliteitsbeleid is ingericht conform de eisen van de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Daarnaast werkt men volgens de richtlijnen van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste kwaliteitsindicatoren:

Kwaliteit van De Horsten

ZKN

De ZKN is de branchevereniging van Zelfstandige Behandel Centra (ZBC’s) en privé-klinieken. Zij heeft een kwaliteitssysteem ontwikkeld dat het gehele functioneren van klinieken beoordeelt en na goedkeuring certificeert. Naast de kwaliteit en professionaliteit van het medische personeel worden ook de veiligheid van de apparatuur, infectiepreventie, klanttevredenheid en de afhandeling van wachttijden getoetst.

Voor de patiënt en de medische specialist geeft dit keurmerk inzicht of aan de eisen is voldaan. Deze strikte kwaliteitseisen zijn in samenspraak met de Inspectie voor de Gezondheidszorg vastgesteld. Lloyds Register LRQA borgt als onafhankelijke instituut het certificeringsproces.

Zie voor details over het ZKN keurmerk. Meest recente opvolgings/uitbreidingsaudit was op 4 juni 2020.

NOG

De Kwaliteitsvisitatie door het NOG werd op 26 juni 2015 verricht. Het visitatierapport is in aanwezig in de kliniek.

Sleutelnet

Oogkliniek De Horsten is aangesloten bij Sleutelnet. Sleutelnet heeft tot doel het in stand houden, uitbreiden en door ontwikkelen van elektronische zorgcommunicatie in de regio.

Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

Aan de zorgprocessen in Oogkliniek De Horsten zijn risico’s voor patiënten verbonden. Wij zien het als onze verplichting om de zorgprocessen continu te monitoren en waar nodig aan te passen, zodat de veiligheid optimaal blijft. Hierbij hebben wij niet alleen oog voor de risico’s voor de patiënt, maar richten wij ons ook op mogelijke schade voor medewerkers, het imago en financiën. Wij werken in een open cultuur met ruimte voor meldingen, analyse  en verbeteringen. Aan patiënten wordt middels hettevredenheidsonderzoek en op actieve manier gevraagd aan onze veiligheidszorg deel te nemen. In 2014 werd gestart met de zogenoemde Patient Related Outcome Measures (PROMS).

Beste Klinieken Elsevier 2017

Elsevier heeft in kaart gebracht hoe goed zelfstandige klinieken hun werk doen. De klinieken in dit onderzoek zijn beoordeeld op 66 indicatoren die de veiligheid van de patiënten betreffen. Die indicatoren vallen uiteen in drie categorieën: de kwaliteit van de organisatie, het uitvoeren van behandelingen volgens protocollen en afspraken, voorwaarden voor een optimaal resultaat bij de patiënt. Oogkliniek De Horsten heeft in dit onderzoek het hoogst mogelijke eindoordeel behaald.

Wat het Elsevier-onderzoek oplevert is een meting die aangeeft in hoeverre zelfstandige klinieken de veiligheid van patiënten kunnen waarborgen én daarover willen rapporteren. Elsevier heeft 217 klinieken beoordeeld. Oogkliniek De Horsten is in dit onderzoek vergeleken met andere klinieken die staaroperaties uitvoeren.

Patiënttevredenheidsonderzoek

Oogkliniek De Horsten streeft naar een zeer hoge kwaliteit van behandelen. Het is daarbij essentieel te weten wat de patiënt vindt van de zorgverlening die zij bij Oogkliniek De Horsten ondergaan. Dit meten wij met het Patiëntervaringsonderzoek. Dit onderzoek voldoet aan alle eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en van het ZKN Keurmerk. Op eenduidige en wetenschappelijk verantwoorde wijze wordt patiëntervaringsonderzoek verricht. De uitkomsten worden getoetst aan een uitgebreide landelijke benchmark. Jaarlijks wordt een rapport over de uitkomst opgesteld. Tussentijdse bijzonderheden worden gefilterd waarna zo nodig actie wordt ondernomen.

Het Patiëntervaringsonderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door Bosgra Onderzoek onder al onze bezochte patiënten. Het rapportcijfer over 2020 voor de totaalindruk van de kliniek ligt met een 8,5 hoger dan de landelijke Benchmark KliniekenMonitor Oogheelkunde (8,4). De patiënten zijn dus bijzonder tevreden. Dit blijkt ook uit de Net Promotor Score: deze is maar liefst 55. Dit is een hoog percentage. Een dergelijk hoge Net Promotor Score betekent dat patiënten Oogkliniek De Horsten graag aanbevelen bij vrienden/familie.

In onderstaand overzicht staan een aantal van de in het onderzoek genoemde onderwerpen met daarachter de aan Oogkliniek De Horsten gegeven gemiddelde tevredenheidscijfers.

 • Informatievoorziening voorafgaand aan de behandeling (cijfer: 8,0)
 • Bejegening door de behandelaar (cijfer: 8,4)
 • Behandeling (cijfer 8,3)
 • Nazorg (cijfer: 7,9)
 • Totaal indruk van Oogkliniek De Horsten (cijfer 8,5) (Benchmark KliniekenMonitor: 8,4)

Privacy

Hier leest u hoe wij als kliniek omgaan met het opnemen van gespreken tijdens een consult. Klik op de afbeelding voor een groter beeld.

Let op: deze infographic gaat alleen over het maken van geluidsopnames. Voor het maken van beeldopnames (foto’s en video) gelden strengere regels.

Zeer professioneel opgezette organisatie met een snel behandelingstraject

Zichtbare Zorg (Zizo)

Resultaten ZiZo 2018 Oogkliniek De Horsten:

 • Bij staaroperaties: 0% kapsel ruptuur
 • Eerste contact met patiënt: met oogarts en optometrist
 • Bij staaroperaties: alle soorten lenzen worden geplaatst: multifocaal en astigmatisme
 • Bij staaroperaties: soorten verdoving: lokaal, parabulbair en druppelverdoving
 • Bij staaroperaties: 100% van de cataract patiënten wordt pre-op door oogarts gezien
 • Bij staaroperaties: angstige patiënten kunnen sedativa krijgen
 • Bij staaroperaties: patiënten krijgen geschreven informatie
 • Bij staaroperaties: er is een zorgpad cataract

FAQ

Uw ogen zijn een kostbaar bezit. Daarom begrijpen wij bij Oogkliniek De Horsten dat er veel vragen zijn over onze behandelingen. Lees hier de meest gestelde vragen over de behandelingen.

Veel gestelde vragen