22 april 2021

Coronavirus update

Oogkliniek De Horsten levert zorgverlening volgens het beleid van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) en met inachtneming van de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Coronamaatregelen in de kliniek

Beperkingen voor begeleiders bij poliklinisch spreekuur/operaties: Begeleiders zijn niet toegestaan. We verzoeken u beneden in de centrale hal of buiten de kliniek te wachten en zo kort mogelijk de patiënt te begeleiden. Volgt u verder graag de instructies van onze assistentes.

Pas zelf optimale algemene hygiëne toe:

 • Houd 1,5 meter afstand van anderen
 • Was uw handen grondig met water en zeep (in de toiletruimte)
 • Desinfecteer hierna uw handen bij een van de desinfecteerzuilen
 • Neem plaats op een stoel die u door de assistente krijgt aangewezen
 • Raak zo min mogelijk aan (dit geldt ook voor uw mobiele telefoon)
 • Uw gezicht, mond of neus raakt u alleen aan met een schone tissue, niet met uw handen
 • Hoest of nies in uw ellenboog of in een tissue, gooi de tissue direct weg en desinfecteer hierna opnieuw uw handen
 • U bent verplicht om een mondkapje te dragen, zowel in de wachtkamer als tijdens uw afspraak
 • Bij direct oogheelkundig onderzoek graag zo min mogelijk spreken
 • Wanneer u veel eerder in de kliniek bent dan uw meldtijd kan de assistente u vragen beneden te wachten

Er is in onze kliniek uitsluitend toegang voor patiënten die geen corona gerelateerde klachten hebben. Klik hier voor alle regels rondom reizen en uw verblijf in het buitenland. Voor cliënten die in de oranje landen zijn geweest is de quarantaine regel van 10 dagen van toepassing. Voor cliënten die in de geel gearceerde landen zijn geweest of verblijven geldt dat u wél een afspraak kunt maken bij Oogkliniek De Horsten.

Symptomen bij (mogelijk) COVID-19 besmetting zijn: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en koorts (≥38⁰C). Daarnaast vragen we of u korter dan 14 dagen geleden 1) in een aangemerkt transmissiegebied bent geweest of 2) er (gezins)contacten zijn met een bewezen COVID- patiënt.

Anders en corona-veilig werken

Om corona-veilig te werken zullen we anders werken dan u van ons gewend bent. Wij zullen uw bezoek in de kliniek zo gericht mogelijk laten zijn. Daarbij proberen we zo kort en min mogelijk fysiek contact met u te hebben. Om deze reden is besloten dat er momenteel geen gecombineerde afspraken kunnen plaatsvinden. Als er onderzoeken gedaan moeten worden in combinatie met een consult bij de arts of optometrist, zal dit worden ingepland op twee verschillende dagen.

U ziet een aantal van ons met aangepaste kleding, handschoenen, mondkapjes en beschermbrillen. Alle oppervlakken en deurknoppen worden grondig schoongemaakt en in de spreekkamers na ieder patiënten bezoek gedesinfecteerd. Er wordt ruim de tijd tussen het bezoek van onze patiënten gepland. Hierdoor is er slechts een klein aantal personen tegelijk in de (grote) wachtruimtes en wordt de kans op besmetting voor iedereen zo klein mogelijk gehouden.

Afspraak maken

Nieuwe patiënten

Wij vragen u naar de huisarts te gaan voor een verwijzing, dit geldt ook voor patiënten die bij ons bekend zijn en een nieuwe oogklacht hebben.

Wanneer u bekend bent bij Oogkliniek De Horsten

Patiënten worden steeds beoordeeld op basis van de urgentie van hun zorgvraag. Hoort u niets van ons en heeft u al een afspraak bij ons staan, dan kunt u ervan uit gaan dat deze afspraak gewoon doorgaat. Helaas kan het zo zijn dat wij uw afspraak moeten verzetten om op een verantwoorde manier te kunnen werken.

De wachttijden voor niet medisch urgente oogzorg en voor reguliere controles kunnen langer zijn dan gebruikelijk. Daarbij kan besloten worden om (half)jaarcontroles langer uit te stellen, mits verantwoord.

Moet u een afspraak maken voor mei of juni? Bel dan: 088 1111 975 of stuur een mail naar wassenaar@eyescan.nl. Voor het plannen van een afspraak in juli of later verzoeken wij u een mail te sturen na 1 juni. Dit laatste heeft te maken met onze agenda. Wij plannen in verband met COVID-19 op dit moment minder ver vooruit. De agenda is daarmee nog gesloten voor afspraken na 30 juni.

Het kan de komende periode voorkomen dat wij telefonisch beperkter bereikbaar zijn. Wij doen ons uiterste best om iedereen zo goed en snel mogelijk te helpen binnen de mogelijkheden die wij hebben. Wij vragen om uw begrip en wijzen u erop dat spoedeisende hulp te allen tijde voorgaat. Als er sprake is van een spoedgeval kan uw huisarts contact met ons opnemen.

Wat kan nu niet doorgaan bij Oogkliniek De Horsten?

In verband met COVID-19 is het op dit moment niet mogelijk om bij Oogkliniek De Horsten een afspraak te maken voor:

 • BlephEx behandeling
 • Kinderen jonger dan 9 jaar

Telefonische consulten en declaratie (Dot/DBC)

Wij proberen een deel van de face-to-face consulten om te zetten in digitale (beeld)bel afspraken. Dit is in lijn met de adviezen van de overheid en de De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het uitganspunt is de kans op COVID-19 besmetting te verkleinen. De NZa heeft daarom in maart besloten de regelgeving te versoepelen. Hierbij krijgen artsen deze digitale consulten vergoed.

De eerdere regelgeving was dat er, voor het openen van een behandeltraject (zogenoemde dbc), aan het begin van een ziekenhuistraject, face-to-face contact moet zijn tussen een patiënt en een zorgverlener die een dbc mag openen. De NZa heeft laten weten die regelgeving voorlopig te verruimen, zodat alle eerste consulten digitaal mogen plaatsvinden en gedeclareerd kunnen worden. Het komt dus voor dat u een factuur ontvangt terwijl u nog niet in de kliniek geweest bent. Heeft u hier vragen over, wilt u dan een mail sturen naar duprie@oogkliniekdehorsten.nl. Dan kunnen wij uw vragen beantwoorden.

Lockdown

Vanaf dinsdag 15 december 2020 geldt in heel Nederland een harde lockdown. Gelukkig blijft de gezondheidszorg beschikbaar tijdens deze periode. Dit betekent dat uw afspraak bij Oogkliniek De Horsten volgens afspraak doorgaat. Mocht er iets veranderen dan zullen wij tijdig contact met u opnemen.

Wilt u zelf liever niet langskomen vanwege de harde lockdown? Stuur dan een e-mail naar wassenaar@eyescan.nl en laat het ons weten. Wij zullen in dat geval uw fysieke afspraak omzetten naar een belafspraak. U ontvangt hiervan een bevestiging.

Wij verzoeken u uw vragen zoveel mogelijk per e-mail te stellen, om onze telefonie te ontlasten.

Hartelijk dank voor uw medewerking en blijf gezond!