23 juni 2020

CORONA virus

CORONA virus – update 23 juni 2020

Oogkliniek De Horsten zal vanaf 2 juni de zorgverlening langzaam weer gaan opschalen. Dit doen we volgens het beleid van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) en met inachtneming van de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het betekent dat wij weer meer patiënten kunnen zien en behandelen. Daarbij kunnen wij nog niet op volle kracht draaien. Het is voor de gezondheid en veiligheid van onze patiënten en medewerkers belangrijk om de drukte in de praktijk op een verantwoorde wijze te beheersen.

Nieuwe patiënten met oogklachten

Wij vragen u naar de huisarts te gaan voor een verwijzing, dit geldt ook voor patiënten die bij ons bekend zijn en een nieuwe oogklacht hebben.

Wanneer u bekend bent bij Oogkliniek De Horsten met een oogaandoening

Patiënten worden steeds beoordeeld op basis van de urgentie van hun zorgvraag. Hoort u niets van ons en heeft u al een afspraak bij ons staan, dan kunt u ervan uit gaan dat deze afspraak gewoon doorgaat. Helaas kan het zo zijn dat wij uw afspraak moeten verzetten om op een verantwoorde manier te kunnen werken.

De wachttijden voor niet medisch urgente oogzorg en voor reguliere controles kunnen langer zijn dan gebruikelijk. Daarbij kan besloten worden om (half)jaarcontroles langer uit te stellen, mits verantwoord.

Moet u een afspraak maken voor juli of augustus? Bel dan: 070-7620300 of stuur een mail naar info@oogkliniekdehorsten.nl. Voor het plannen van een afspraak na 1 september verzoeken wij u een mail te sturen, na 1 juli. Dit laatste heeft te maken met onze agenda. Wij plannen in verband met Covid-19 op dit moment minder ver vooruit. De agenda is daarmee nog gesloten voor afspraken in oktober of later.

Welke oogaandoeningen zien wij nu niet bij Oogkliniek De Horsten? 

In verband met Covid-19 is het nog niet mogelijk om bij Oogkliniek De Horsten een afspraak te maken voor:

 • Een rijbewijskeuring
 • Blephex behandeling

Het kan de komende periode voorkomen dat wij telefonisch beperkter bereikbaar zijn.
Wij doen ons uiterste best om iedereen zo goed en snel mogelijk helpen binnen de mogelijkheden die wij hebben. Wij vragen om uw begrip en wijzen u erop dat spoedeisende hulp te allen tijde voorgaat. Als er sprake is van een spoedgeval kan uw huisarts contact met ons opnemen.

Anders en Corona-veilig werken

Om “Corona-veilig” te werken zullen we anders werken dan u van ons gewend bent. We zullen uw bezoek in de kliniek zo gericht mogelijk laten zijn. Daarbij proberen we zo kort en min mogelijk fysiek contact met u te hebben.
Dit betekent dat u waarschijnlijk voorafgaand aan uw bezoek gebeld zult worden door de oogarts of optometrist om de oogklachten te bespreken. Na afloop van uw bezoek aan Oogkliniek De Horsten zal de bespreking van de resultaten van het onderzoeken en de behandeling als nodig (deels) telefonisch plaatsvinden.

U ziet een aantal van ons met aangepaste kleding, handschoenen, mondkapjes en beschermbrillen. Alle oppervlakken en deurknoppen worden grondig schoongemaakt en in de spreekkamers na ieder patiënten bezoek gedesinfecteerd. Er wordt ruim de tijd tussen het bezoek van onze patiënten gepland. Hierdoor is er slechts een klein aantal personen tegelijk in de (grote) wachtruimtes en wordt de kans op besmetting voor iedereen zo klein mogelijk gehouden.

Wanneer kan een afspraak NIET doorgaan 

Er is uitsluitend toegang voor patiënten die geen Corona gerelateerde klachten hebben. Klik hier voor alle regels rondom reizen en uw verblijf in het buitenland. Voor cliënten die in de oranje landen zijn geweest of verblijven is de quarantaine regel van 14 dagen van toepassing. Voor cliënten die in de geel gearceerde landen zijn geweest of verblijven geldt dat u wél een afspraak kan maken bij Oogkliniek De Horsten.

Als symptomen bij (mogelijk) COVID-19 worden beschouwd: Verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (≥38⁰C). Daarnaast vragen we of u korter dan 14 dagen geleden 1) in een aangemerkt transmissiegebied bent geweest of 2) er (gezins)contacten zijn met een bewezen Covid- patiënt.

Wanneer u wel naar Oogkliniek De Horsten komt

Beperkingen voor begeleiders bij poliklinisch spreekuur/operaties: Bij voorkeur geen of maximaal 1 begeleider. We verzoeken u om waar mogelijk beneden in de centrale hal of buiten de kliniek te wachten en zo kort mogelijk de patiënt te begeleiden. Volgt u verder graag de instructies van onze assistentes.

Pas zelf optimale algemene hygiëne toe:

 • We verzoeken u gepaste afstand (min 1.5 meter) van anderen te houden
 • U wast uw handen met water en zeep (in de toiletruimte op de gang) 20-30 sec
 • Uw handen desinfecteert u hierna met bij de ingang geplaatste desinfectans
 • Neemt u alleen plaats op de stoelen die u door de assistente krijgt aangewezen.
 • U raakt zo min mogelijk oppervlakken of objecten aan (dit geldt ook voor uw mobiele telefoon)
 • Uw gezicht, mond of neus raakt u alleen aan met een schone tissue, niet met uw handen
 • U hoest of niest in uw ellenboog of in een schone tissue
 • Gooi wegwerpzakdoeken of tissues direct weg na gebruik
 • Bij direct oogheelkundig onderzoek graag zo min mogelijk spreken
 • Wanneer u veel eerder in de Oogkliniek bent dan uw meldtijd kan de assistente u vragen beneden nog even te wachten

Telefonische consulten en declaratie (Dot/ DBC): 

Wij proberen een deel van de face-to-face consulten om te zetten in digitale (beeld)bel afspraken. Dit is in lijn met de adviezen van de overheid en de De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het uitganspunt is de kans op Covid besmetting te verkleinen. De NZA heeft daarom in maart besloten  de regelgeving te versoepelen.  Hierbij krijgen artsen deze digitale consulten vergoed.

De eerdere regelgeving was dat er, voor het openen van een behandeltraject (zogenoemde dbc), aan het begin van een ziekenhuistraject, face-to-face contact moet zijn tussen een patiënt en een zorgverlener die een dbc mag openen. De NZa heeft laten weten die regelgeving voorlopig te verruimen, zodat alle eerste consulten digitaal mogen plaatsvinden en gedeclareerd kunnen worden. Het komt dus voor dat u een factuur ontvangt terwijl u nog niet in de kliniek geweest bent. Heeft u hier vragen over, wilt u dan een mail sturen naar duprie@oogkliniekdehorsten.nl. Dan kunnen wij uw vragen beantwoorden.