6 mei 2020

CORONA virus

CORONA virus – update 6 mei 2020

In verband met het coronavirus hebben wij besloten, in het belang van de gezondheid en veiligheid van onze patiënten en ons team, beperkt geopend te zijn. Als u denkt dat u langs moet komen voor een spoed afspraak dan kunt u een email sturen naar info@oogkliniekdehorsten.nl

De beslissing betekent dat de volgende maatregelen genomen zijn:

Let op: wanneer u bekend bent bij Oogkliniek De Horsten met een oogaandoening en u wilt een reguliere controle afspraak maken, bv een half jaar- of jaar controle, wilt u dan een mail sturen na 1 juni.

Nieuwe patiënten met oogklachten vragen we naar de huisarts te gaan voor een verwijzing, dit geldt ook voor patiënten die bij ons bekend zijn en een nieuwe oogklacht hebben. Ook hiervoor geldt dat er contact kan worden opgenomen na 1 juni voor het maken van een afspraak.

Wij zorgen dat eerst de patiënten die de afgelopen periode zijn afgezegd worden geholpen. 

Om te voorkomen dat onze telefoon overbelast raakt en onnodige wachttijd aan de telefoon ontstaat zullen we de komende weken telefonisch beperkter bereikbaar zijn.

Poliklinische en Operatieve verrichtingen tussen 1 mei en 1 juni

Onze kliniek is geopend voor telefonisch aangemelde spoed en voor urgente geplande oogzorg. De komende tijd zullen wij u benaderen voor het beoordelen en zo nodig opnieuw inplannen van eerder afgezegde of geplande afspraken. Daarnaast zien wij door de huisarts verwezen spoed patiënten

In ieders belang willen we zo veilig mogelijk werken. Wij zullen anders werken dan u van ons gewend bent, omdat we uw bezoek in de kliniek zo gericht mogelijk willen laten zijn. Daarbij proberen we zo kort en min mogelijk contact met u te hebben.

Dit betekent dat u voorafgaand aan uw bezoek gebeld zult worden door de oogarts of optometrist om de klachten te bespreken. Na uw bezoek aan de oogarts zal (een deel van) de bespreking telefonisch plaatsvinden.

Bent u niet gebeld en/of heeft u over een geplande afspraak een dringende vraag, wilt u dan een email sturen naar info@oogkliniekdehorsten.nl

Wanneer kan een afspraak NIET doorgaan 

Er is uitsluitend toegang voor patiënten die geen Corona gerelateerde klachten hebben en niet in een transmissiegebied zijn geweest. Dit betekent dat wanneer u bij ons komt voor een (spoed)afspraak vooraf aan u gevraagd wordt of één van de onderstaande klachten of situaties op u van toepassing is:

Als symptomen bij (mogelijk) COVID-19 worden beschouwd: Verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (≥38⁰C). Daarnaast vragen we of u korter dan 14 dagen geleden 1) in een aangemerkt transmissiegebied bent geweest of 2) er (gezins)contacten zijn met een bewezen Covid- patiënt.

Wanneer u wel naar Oogkliniek De Horsten komt

 • Beperkingen voor begeleiders op het poliklinisch/operatieve spreekuur: 

Bij voorkeur geen of maximaal 1 begeleider. We verzoeken u om waar mogelijk beneden in de centrale hal of buiten de kliniek te wachten en zo kort mogelijk de patiënt te begeleiden. Volgt u verder graag de instructies van onze assistentes. De temperatuur zal met een voorhoofd thermometer worden gemeten.

 • Pas ook zelf optimale algemene hygiëne toe:
  • We verzoeken u gepaste afstand (min 1.5 meter) van anderen te houden
  • U kunt bij ons geen gebruik maken van de wc, alleen voor het wassen van uw handen
  • U wast uw handen met water en zeep in de toiletruimte op de gang, 20-30 sec
  • Uw handen desinfecteert u hierna met bij de ingang geplaatste desinfectans
  • Neemt u alleen plaats op de stoelen die u door de assistente krijgt aangewezen.
  • U raakt zo min mogelijk oppervlakken of objecten aan
  • Uw gezicht, mond of neus raakt u alleen aan met een schone tissue, niet met uw handen
  • U hoest of niest in uw ellenboog of in een schone tissue
  • Gooi wegwerpzakdoeken of tissues direct weg na gebruik
  • Bij direct oogheelkundig onderzoek graag zo min mogelijk spreken
  • Wanneer u veel eerder in de Oogkliniek bent dan uw meldtijd kan de assistente u vragen beneden nog even te wachten.

Na het bezoek aan Oogkliniek De Horsten volgt een telefonisch consult waarin de resultaten van het onderzoeken en de behandeling met u worden besproken. We proberen het fysieke contact zo kort mogelijk te houden. We zullen de zorg voor patiënten zo optimaal mogelijk blijven leveren. We proberen de behandelingen net zo prettig als anders te laten verlopen, ook met minder “contact”.

Maatregelen in onze kliniek 

De richtlijnen voor infectiepreventie in Nederland behoren tot de strengste in Europa. In onze kliniek worden deze regels strikt nageleefd. U ziet een aantal van ons met aangepaste kleding, handschoenen, mondkapjes en beschermbrillen. Alle oppervlakken en deurknoppen worden grondig schoongemaakt en na ieder patiënten bezoek gedesinfecteerd. Er wordt ruim de tijd tussen het bezoek van onze patiënten gepland. Hierdoor is er slechts een klein aantal personen tegelijk in de (grote) wachtruimtes en wordt de kans op besmetting zo klein mogelijk gehouden voor onze patiënten, bezoekers en onze medewerkers. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zeer serieus en volgen op nauwe voet het advies van het RIVM, Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG).

Wanneer u ons bezoekt krijgt u vooraf een formulier toegestuurd met vragen m.b.t. uw gezondheid en Corona. Wij vragen u dit formulier mee te brengen bij het bezoek aan onze oogkliniek. 

We zullen de zorg voor patiënten zo optimaal mogelijk blijven leveren.

De meest actuele berichtgeving en de correcte antwoorden op vragen over het Coronavirus kunt u vinden bij het RIVM via: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19