31 maart 2020

CORONA virus

CORONA virus – update 31 maart

In verband met het coronavirus hebben we per 16 maart besloten in het belang van de gezondheid en veiligheid van onze patiënten en ons team, de planbare, niet acute zorg af te zeggen. Dit betekent dat de volgende maatregelen zijn genomen:

Poliklinische en Operatieve verrichtingen tot 28 april

Alle planbare (niet acute) poliklinische afspraken en operaties worden/zijn in ieder geval tot/ met 28 april afgezegd. Onze kliniek is alleen geopend voor (telefonisch aangemelde) spoedpatiënten en voor de macula prikken/ IVI-behandelingen. We hebben inmiddels zoveel mogelijk consulten afgebeld, een deel van de patiënten die de komende weken een afspraak heeft zal nog door ons gebeld worden. Bent u nog niet gebeld en heeft u hierover een dringende vraag, wilt u dan bij voorkeur niet bellen, wel graag een email sturen naar info@oogkliniekdehorsten.nl.

LET OP: Bent u in de weken van 16 – 30 maart gebeld en is aan u gevraagd rond/ na 6 april naar ons te bellen dan willen we u graag vragen dit pas na 28 april te doen. Sowieso vragen we u bij voorkeur een e-mail te sturen. Alle spreekuren zijn/ worden nagelopen op urgentie, met betreffende patiënten wordt contact opgenomen voor een eerdere afspraak. Heeft u een dringende vraag, dan vragen wij u om een e-mail sturen naar info@oogkliniekdehorsten.nl

Poliklinische en Operatieve verrichtingen tussen 28 april en 1 juni 

We hopen in de loop van de komende weken meer te kunnen vertellen over het beleid na 28 april en zullen dit op de website en telefonisch bekend maken.

Is uw afspraak afgezegd of valt uw afspraak in de periode tussen 28 april tot 1 juni en heeft u een dringende vraag over uw afspraak: wilt u ons dan niet bellen, wel graag een email sturen naar info@oogkliniekdehorsten.nl.

Wanneer kan een afspraak sowieso NIET doorgaan

Wanneer u in deze periode bij ons komt voor een spoedafspraak of een macula prik/ IVI-behandeling wordt vooraf aan u gevraagd of u een van de onderstaande klachten heeft. Is dat het geval dan kan uw komst naar de kliniek NIET doorgaan. De klachten zijn: Neusverkoudheid/ hoesten/ keelpijn/ koorts/ als u recent een risicogebied bezocht*
U dient bij voorkeur per e-mail uw afspraak bij ons te annuleren.

Wanneer u wel naar Oogkliniek De Horsten komt

 • Handhygiëne:

Onze medewerkers schudden geen handen meer.

 • Beperkingen voor begeleiders op het poliklinisch/operatieve spreekuur: 

Bij voorkeur geen of maximaal 1 begeleider. We verzoeken u om waar mogelijk buiten de kliniek te wachten en zo kort mogelijk de patiënt te begeleiden. Volgt u verder graag de instructies van de assistentes.

 • Pas zelf ook goede algemene hygiëne toe:
  • Houdt u gepaste afstand (min 1.5 meter) van anderen
  • Was uw handen met water en zeep op de toiletten op de gang gedurende 20-30 sec
  • Hoest en/of nies in uw elleboog
  • Gooi wegwerpzakdoeken of tissues direct weg na gebruik

Waarom deze maatregelen?

Wij nemen deze maatregelen om de kans op een mogelijke besmetting te verkleinen voor de patiënten, bezoekers én onze medewerkers.

Als zorginstelling hebben wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze maatregelen zijn genomen in lijn met het advies van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Wij nemen de maatregelen in verband met de verspreiding van het Coronavirus in Nederland en ter bescherming van medewerkers en patiënten. We willen de zorg voor spoedpatiënten zo lang en goed mogelijk blijven leveren.

*De meest actuele berichtgeving en de correcte antwoorden op vragen over het Coronavirus kan je vinden bij het RIVM via: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19