Afspraak maken

We zien patiënten uitsluitend op afspraak en doorverwijzing. Maak een afspraak door telefonisch contact met ons op te nemen door te bellen naar 070 7620300. Of vul onderstaand formulier in. Wij nemen dan zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen, contact met u op.
Let op, kinderen <9 jaar kunnen niet in behandeling worden genomen bij Oogkliniek de Horsten.

Komt u voor het eerst bij Oogkliniek De Horsten, dan vragen wij u het volgende mee te nemen:

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Pasje van zorgverzekeraar
  • Verwijsbrief van huisarts of BIG geregistreerde optometrist
  • Actueel medicatieoverzicht*

*Via uw apotheek kunt u toestemming geven voor het digitaal aanleveren van uw medicatieoverzicht. Dit Landelijk Schakelpunt (LSP) is een beveiligde infrastructuur voor de zorg waarmee elektronisch medische gegevens uitgewisseld worden met andere zorgverleners. Bij Oogkliniek de Horsten vragen wij u bij uw eerste contact of u deze toestemming hebt verleend bij uw apotheek.

Afspraak afzeggen

Wanneer u een geplande afspraak niet kunt nakomen zeg deze dan uiterlijk 24 uur van tevoren af door ons te bellen of mailen op info@oogkliniekdehorsten.nl. Op die manier hebben wij de mogelijkheid om de voor u gereserveerde tijd aan een andere patiënt aan te bieden en worden er bij u geen kosten in rekening gebracht.

Niet nakomen van een afspraak

Voor het niet nakomen van een afspraak brengen wij € 50 bij u in rekening. De rekening die u hiervoor ontvangt wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Samen beslissen

Oogkliniek De Horsten stimuleert ‘Samen Beslissen’. Samen Beslissen is het uitgangspunt bij de benadering van elke patiënt. Samen beslissen gaat uit van het principe dat als de patiënt goed geïnformeerd wordt door de arts en zelf actief betrokken wordt bij de besluitvorming rond de behandeling zij samen de best passende behandeloptie kiezen.

Lees meer

Infecties

Wij doen er alles aan om verspreiding van bacteriën in onze kliniek te voorkomen. Als één van de hieronder genoemde situaties voor u van toepassing is, verzoeken wij u dit te melden aan de polikliniek. Lees over het Coronavirus en de mogelijke consequenties voor uw bezoek hier meer: Coronavirus

Lees meer

Hulphonden zijn welkom

In verband met de hygiëne en infectiegevaar zijn alleen hulphonden toegestaan in onze oogkliniek. Uw hulphond moet wel altijd aangelijnd en herkenbaar zijn als hulphond (door het dragen van een dekje).

Afspraakformulier voor patiënten

reCAPTCHA is required.