Oogkliniek De Horsten: als beste beoordeeld in de Elsevier Beste Klinieken Test 2017!


Wij zijn zeer trots om te melden dat Oogkliniek De Horsten als beste wordt beoordeeld in de Elsevier Beste Klinieken Test 2017!

Beste Klinieken Elsevier 2017

Elsevier (editie 25 februari) vergelijkt in dit onderzoek de prestaties van zelfstandige klinieken om in kaart te kunnen brengen hoe goed klinieken hun werk doen. De klinieken in dit onderzoek zijn beoordeeld op 66 indicatoren die de veiligheid van de patiënt betreffen. Die indicatoren vallen uiteen in drie categorieën:

  1. de kwaliteit van de organisatie
  2. het uitvoeren van behandelingen volgens protocollen en afspraken
  3. voorwaarden voor een optimaal resultaat bij de patiënt

Oogkliniek De Horsten heeft in dit onderzoek het hoogst mogelijke eindoordeel behaald.

Meer weten?

Wat het Elsevier-onderzoek oplevert is een meting die aangeeft in hoeverre zelfstandige klinieken de veiligheid van patiënten kunnen waarborgen én daarover willen rapporteren. Elsevier heeft 217 klinieken beoordeeld. Oogkliniek De Horsten is in dit onderzoek vergeleken met andere klinieken die staaroperaties uitvoeren.

Lees meer over de Beste Klinieken 2017

Lijst Staar klinieken Beste Klinieken Test 2017