Orthoptie

Wat is orthoptie?

Orthoptisten onderzoeken en behandelen kinderen en volwassenen. Kinderen met afwijkingen aan het oog zoals scheelzien, een lui oog, dubbelzien, oogbewegingsstoornissen, brilafwijkingen (met behulp van een druppelonderzoek) en specifieke hoofdpijn- en leesklachten. Daarnaast kunnen ook volwassenen bij de orthoptist komen voor bovenstaande klachten.

De (huisarts of) oogarts verwijst patiënten naar de orthoptist als (b)lijkt dat de aandoening op het terrein van de orthoptist ligt.

Beperkte mogelijkheden

In verband met de beperkte aanwezigheid/ ondersteuning van de orthoptist bij ons in de kliniek hanteert Oogkliniek de Horsten een streng triagebeleid voor verwijzingen naar de orthoptie. De huisarts en/of polikliniek assistente kunnen op basis van afgesproken criteria besluiten dat het niet mogelijk is om bij onze orthoptist met uw klachten geholpen te worden. Het kan zijn dat u door de huisarts wordt doorverwezen naar het ziekenhuis.

Kinderen <9 jaar kunnen niet in behandeling worden genomen bij Oogkliniek de Horsten.

Wanneer u bij ons al onder behandeling bent en bij een bezoek aan onze oogarts blijkt dat uw klacht(en) onderzocht of behandeld dienen te worden bij de orthoptist dan kan het zowel zijn dat u door de orthoptist bij Oogkliniek De Horsten wordt behandeld. In voorkomende situaties (bij bepaalde oogklachten) kan het voorkomen dat u door onze oogarts wordt doorverwezen naar het ziekenhuis en de orthoptist daar.

Neem contact met ons op

reCAPTCHA is required.