Flitsen en floaters

Vlekjes die in het gezichtsveld bewegen worden door veel mensen waargenomen. Meestal zijn dit troebelingen die in het glasvocht drijven. Dit worden ook wel mouches volantes of floaters genoemd. Deze mouches volantes kunnen hinderlijk zijn, maar zijn vaak onschuldig. Men went meestal snel aan de floaters, waardoor het in de loop der tijd als minder hinderlijk wordt ervaren. Oorzaken van de glasvochttroebelingen kunnen verschillend zijn, maar meestal ontstaat het bij het ouder worden. Voor meer informatie kunt u de informatiebrochure Mouches volantes en flitsen raadplegen.

Behandeling

Indien u bij het ontstaan van deze floaters ook lichtflitsen ziet kan dit het begin zijn van een netvliesprobleem. Het is raadzaam om bij plotseling ontstaan van flitsen en/of floaters een afspraak te maken bij uw huisarts. Deze zal u zo nodig doorverwijzen naar Oogkliniek De Horsten.

In onderstaand filmpje geeft één van onze optometristen meer informatie over dit onderwerp.